Genel

YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU

ASANSÖR KONUSU Madde35 d  Madde 35 h   Bina Sorumlusunun Yükümlülükleri Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacıyla gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk […]

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; […]

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.11.2008/27058 ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ   Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396     Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 25 – (1) 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, […]

ASANSÖR KABİN ALAN HESABI

Referans TS10922 (EN81-1) EN81-2 KAPASİTE KAPASİTE        KABİN (M2)                  (KİŞİ)    (KG) ALANLARI                    1 100 0,28-0,38   2 180 0,49-0,58   3 225 0,60-0,70   4 300 0,79-0,90   5 375 0,98-1,10   5 400 1,10-1,17   6 450 […]

ASANSÖRCÜLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Asansör monte edenle yetkili servisi arasında yapılacak olan yetkili servis sözleşmesi, montaj ve revizyon konuları hariç, sadece bakım ve servis konularını içerir. Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 […]

ASANSÖR BAKIMI NASIL YAPILMALIDIR

İşlevsellikleriyle hayatımızı kolaylaştıran asansörler yaygın olarak iç ve dış mekânlarda kullanılmaktadır. Asansör yaptırılırken uygun koşulların sağlanması sonrasında oluşabilecek can sağlığını tehlikeye düşürebilecek durumların önüne geçilmesini sağlayacaktır. Asansör seçimi yapılırken doğru bir planlama yapılması oldukça önemlidir. Planlama aşamasında asansör yapılacak binanın bağlı bulunduğu belediyenin imar ve yangın hususlarındaki yönetmelikleri incelenmeli ve bu yönetmelikler göz önünde bulundurulmalıdır. […]